Posted on

Vad är en elektriker?

En elektriker idag är en person som arbetar med någon form elinstallation, ombyggnad, renovering eller reparation t ex. Det finns idag en stor mängd olika yrken som kallas elektriker.

Det som är gemensamt för alla oavsett vilken yrkestitel man har är att alla elektriker har samma grundutbildning. Att jobba som elektriker innebär ofta också att man bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Olika typer av elektriker:

  • Serviceelektriker

En serviceelektriker är en elektriker som arbetar med ombyggnad, reparation och felsökning av olika elektriska anläggningar. Man utför arbeten åt privatpersoner och företag och det är ganska vanligt att man utför det på kontor eller i en industrilokal av något slag.

Som hjälpmedel har serviceelektrikern bland annat ritningar och beskrivningar och man använder olika typer av mätinstrument vid felsökningar för att hitta felet som behöver åtgärdas eller rättas till

En serviceelektriker kan även göra enklare former av installationsarbeten som t ex installera vitvaror (kylskåp, tvättmaskiner mm), sätta upp el-centraler, montera strömbrytare och kanske dra kablar.

  • Installationselektriker

De elektriker som drar kablar och ledningar i nya kontor, fastigheter, bostäder och andra byggnader kallar man för installationselektriker.

En installationselektriker arbetar också med renovering och ombyggnation av befintliga byggnader och lokaler.

Att arbeta som installationselektriker uppfattas många gånger som ett varierande, rörligt och intressant arbete med el elektriker i göteborg. Man arbetar ofta i olika miljöer och det förekommer att man arbetar på hög höjd och kanske i en del trånga utrymmen.

En installationselektriker monterar som elektriker göteborg även, förutom kabeldragningar, med att montera in el-centraler där strömmen ska tas in och kanske sätta upp kabelstegar.

Installationselektrikern sätter även upp strömbrytare med elektrikerngöteborg.se, belysning och annat i slutskeden av olika byggarbeten.

Det som är en viktig punkt som skiljer sig från andra elektriker är att installationselektrikern ska göra en teknisk beskrivning av installationen så att andra kan förstå hur installationen är gjord senare.

  • Industrielektriker

En industrielektriker i göteborg arbetar med både låg- och högspänning i industrimiljöer. Man är antingen anställd av ett industriföretag direkt eller så arbetar man som industrielektriker på en elinstallationsfirma som erbjuder dessa tjänster.

Den stora delen av arbetet för en industrielektriker innebär underhåll och reparation av maskiner och automatiska anläggningar, och du kan få rotavdrag för elarbete.