Posted on

Enkel desinfektionsutrustning håller bakterier på avstånd

Inom vård- och omsorg är desinfektionsutrustning och grundläggande handhygien en självklarhet. I och med coronapandemin ökade efterfrågan på denna utrustning inom ett stort antal branscher. Inte minst företag inom handeln har börjat installera utrustning som gör att smittspridningen kan minimeras. Beroende på företagets storlek och vilka ytor som ska rengöras kan olika slags desinfektionsutrustning såsom autoklav väljas. För det mindre företaget krävs inte några stora investeringar för att skapa ett ökat skydd.

  • UV-sterilisering för mobilen

För ett par hundra kronor kan så kallad ”UV-sterilisering” köpas till mobilen. När den har använts kan mobilen läggas i lådan varpå bakterier dödas av det UV-ljus om därefter riktas mot den. En låda som exempelvis kan användas i butiker där många använder samma telefon och önskemål finns att minska risken för smittspridning den vägen. För att ytterligare skapa säkerhet är det smart att ha privata Bluetooth-set så att mobilen inte behöver hållas mot örat vid samtal.

  • Ytdesinfektion till ytor

För att enkelt kunna torka av ytor så som skrivbord, handtag och diskbänkar kan ytdesinfektionsmedel köpas in på flaska. Spraya över den yta som ska rengöras och torka sedan med fuktig trasa. Läs alltid på förpackningen hur bäst effekt uppnås med medlet. Undvik även att spraya mot hud eller där barn/djur inom kort kommer att befinna sig. Det finns även större desinfektionsutrustning som används på riktigt stora ytor. Då sprutas medlet, likt ogräsmedel, med en större spruta.

  • Handdesinfektion

Det allra viktigaste är desinfektion sker av händerna regelbundet. Det är den överlägset vanligaste smittoytan. Händer som används för att öppna dörrar, skruva på kranar eller skriva med på tangentbord är inom några sekunder uppe i ansiktet varpå bakterier och virus kan spridas.

Företag som vill se över och förbättra sitt utbud av desinfektionsutrustning bör i första hand se över tillgången till handdesinfektion. Är det en butik eller konferenslokal kan exempelvis utrustning ställas i entrén som ger ut desinfektionsmedel ges ut utan att någon beröring behöver ske. Besökarna sticker handen under en sensor som därmed känner av och portionerar ut medlet.

  • Desinfektionsservetter

Enkla att ha med – flexibla att använda. Det kan sammanfatta fördelarna med desinfektionsservetterna. De kan ligga i bilen, köket, ryggsäcken eller delas ut till besökarna på en mässa. Fördelen är att de både kan användas till händerna samt för ytor.

Genom att ha dessa servetter i bilen kan de både användas som rengöring efter att barnen fått kladd på händerna likväl som att minska mängden bakterier inför besök på ett äldreboende.

Viktigt att se skillnad på desinfektionsutrustning

Det som främst skiljer vilken funktion som olika desinfektionsutrustning har är hur effektiv de är att avlägsna bakterier och/eller virus. Bakterier är nämligen betydligt lättare att avlägsna än virus. Samtidigt är det inte säkert att behov finns att desinfektion ska ske mot bägge dessa.

Därutöver varierar det på vilket sätt som desinfektion genomförs. Här skiljer man på kemiska och fysikaliska metoder. Inom sjukvården används delvis värmedesinfektion vilket därmed innebär att produkterna upphettas till en nivå som gör att bakterier omöjligtvis kan överleva. Det är möjligt vid produkter och ytor men, av självklara skäl, inte vid desinfektion av händer och annan levande materia. För de som känner sig osäkra är det bästa alternativet att kontakta en återförsäljare av desinfektionsutrustning och förklara sitt behov. De kan då ange vad som är bäst att använda.