Posted on

Böcker med VVS-fokus

Känner du en rörmokare som snart fyller år? En bok är aldrig fel och det finns faktiskt en hel del titlar att välja mellan för den som har sitt intresse inom VVS.

VVS Hacks

En bok med 40 enkla och effektivs tips som är insamlade från 40 olika rörmokare. Tips som använts av folk i branschen vilket alltså innebär att det är ”på riktigt”. Smart, roligt och innovativt med exempel från branschen. Den presenteras med att boken vänder sig både till rörmokare och till lekmän.

Pris – 288 kr

Ljud från Rörinstallationer

Ibland kan en rörmokare på rörjour stockholm höra att något är fel och utifrån det avgöra vilken insats som behöver göras. Det är detta som boken ”Ljud från Rörinstallationer” tar fasta på. Man presenterar klassiska problem och vilka ljud dessa skapar. Utifrån det presenteras även en rad olika lösningar beroende på om problemet exempelvis hittas värmesystemet eller avloppssystemet.

Boken är en handbok som är framtagen utifrån just ljudproblem i rörsystemen. Finansiering har skett via SBUF. Boken vänder sig tydligt mot rörmokare och är knappast något en lekman har något nytta av.

Pris – ca 300 kr

Hydraulik för samhällsbyggnad

Samhället är helt och hållet beroende av smidig vattendistribution. Vi är beroende av att ledningar fungerar och att dricksvatten kan distribueras via dessa ledningar. Något som många tar för givet utan att tänka på vilken logistik som ligger bakom.

För att få ut vattnet till alla krävs grundlig kunskap om hydraulik. Här går man igenom grundläggande begrepp utifrån perspektivet samhällsbyggnad. Man har både med teoretiska delar och praktiska exempel.

Pris – ca 520 kr

Vinklar och rör

I en serie av olika böcker på svenska som andra språk finns den häftade boken ”Vinklar och rör”. Underrubriken är ”att arbeta med teknik”.

Boken vänder sig därmed till personer som går SFI alternativt läser svenska på liknande nivå. Med boken vill man möta intresset hos de som vill jobba som rörmokare men har språket som en barriär. Forskning visar att man lär sig snabbare ett språk om man får jobba med texter inom något man har intresse för. Genom att kombinera utbildning i svenska med första stegen för att kunna jobba som rörmokare skapas denna synergieffekt.

Dessa böcker ger en inblick de olika yrkena som presenteras där man jobbar med ordförståelse, tester, resonemang med mera. Detta för att implementera orden och begreppen i det svenska språket.

Installationskonsultens uppdrag

Denna skrift vänder sig till beställare av VVS-tjänster och ska då användas som ett slags hjälpmedel för att skapa tydlighet när dessa tjänster köps in. Den kan alltså användas innan kontrakt skrivs med en rörmokare för att kontraktet ska kunna utformas så tydligt som möjligt för bägge parter. Den är framtagen av Svensk Byggtjänst i samarbete med STD-företagen.

Boken kan köpas via Svensk Byggtjänst och kostar där 295 kr. Den går även att köpa som E-bok vilken då lättare kan distribueras till flera inom samma organisation. I detta fall kostar den 2350 kr. Samtliga priser är exklusive moms.

För böcker till personer som tycker om meka med rör men inte är rörmokare rekommenderas istället Bokus eller Adlibris.