Posted on

Olika begravningsformer

Många människor som har förlorat en närstående befinner sig i chock under en period, ibland under hela planeringsstadiet. Det är lätt hänt att begravningen då planeras för en liten krets, ofta närmast anhöriga i form av omedelbar familj.

Det kan dock vara viktigt att påminnas om det stöd man många gånger har i såväl vänner som bekanta och grannar. De är helt enkelt fler som delar sorgen och som kan stötta och vara behjälpliga på olika sätt, samtidigt som också de får en möjlighet att ta farväl av den avlidne.

Olika former av begravning

2012 infördes en ny lag i Sverige gällande begravningar. Numera får det som mest gå 1 månad från det att personen dör till det att den avlidne begravs. Tidigare var den tidsgränsen 2 månader. Med begravning menas kremering eller jordbegravning, där kremering innebär att den avlidne bränns i sin kista och att gravsättningen i form av omhändertagen aska sker något senare. Jordbegravning innebär att den avlidne sänks ner i sin kista i en grav i marken. Det sistnämnda blir allt ovanligare till förmån för kremering.

Kristen begravning

En kristen begravning är en begravningsakt som sker enligt Svenska kyrkans rutiner. Den innehållet ett visst antal förbestämda moment men den erbjuder också möjlighet till tillval i form av personliga tal, disktläsning, särskilt utvald musik, solosång och likande.

Enligt Svenska kyrkan ska en kristen begravning innehålla:

– Klockringning

– Ingångsmusik

– Psalmsånger

– Griftetal

– Bön

– Överlåtelsen

– Begravningsbön

– Avsked

Avslutningen sker oftast kyrkan eller i kapellet om begravningen skett genom bränning  då man sällan bär ut kistan vid kremering. Istället brukar kistan hämtas med biltransport och köras till krematoriet.

Vid en jordbegravning kan kistan bäras till klangen av kyrkklockornas ringande. Anhöriga och begravningsgäster går stillsamt efter kistan till gravplatsen. Närmast anhöriga går närmast kistan som sänks ner i graven under det man kallar Avskedstagandet. Begravningsdeltagarna får sedan möjlighet att lägga blommor på kistan och kanske säga ett par ord.

Jordbegravning kan också ske med Avskedstagande i kyrkan för att senare avslutas med jordfästning och begravningsbyrå Stockholm med enbart de närmast anhöriga närvarande. I detta fall får alla närvarande gå fram till kistan, bänkvis eller gruppvis, för att ta farväl och kanske lägga en blomma på kistan.

Borgerlig begravning

Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan, i någon annan form av trossamfund eller ingetdera, har man rätt att få en borgerlig begravning. Då behövs en officiant som kan förrätta själva begravningsakten. Officianten kan vara en arbetskamrat, en granne, en anhörig eller någon annan man anser lämplig.

Hittar man ingen som vill, orkar eller kan förrätta begravningsakten kan man vända sig till sin hemkommun som kan ha särskilda begravningsförrättare. Även en begravningsbyrå kan ha officianter som har genomgått adekvat utbildning genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund och därmed kan förrätta borgerliga begravningar.

Vid en borgerlig begravningsceremoni får man välja fritt hur man vill att begravningen ska utformas. Det betyder att man själv bestämmer om ceremonin ska omfattas av religiösa inslag eller enbart personligt utvalda låtar, tal, diktläsning och liknande.