Posted on

Vad är en framtidsfullmakt och varför är den viktig?

När det kommer till döden så är detta något som inte många vill tänka på. De flesta som är under 40 år tänker ofta att man har många år kvar i livet. Men i själva verket är det mycket viktigt att man börjar tänka kring framtiden redan i ung ålder. Kanske till och med när man fyller 18 år, då detta är åldern som man blir myndig. En av de saker som är viktiga att fundera på är vad som händer om man går bort eller hamnar i koma. Vid dessa tillfällen kan man inte längre ta några beslut, utan då måste någon annan ta beslut åt en. Således kommer denna artikel gå igenom vad en framtidsfullmakt är och varför den är så pass viktig.

Vad är en framtidsfullmakt och hur funkar den?

En framtidsfullmakt är ett dokument som signeras mellan en eller flera personer. Dokumentet innebär att man som privatperson ger en annan människa fullmakt att hantera olika typer av frågor. Fullmakten skrivs oftast i förebyggande syfte om man som privatperson vill känna sig säker kring hur besluten kommer att tas åt en i framtiden.

Om man inte ger en fullmakt i förebyggande syfte finns risken att personer tar beslut åt en som man inte önskar. Det kan exempelvis handla om släkt och familj, vilka ofta kan bli oense när det kommer till pengar och egendomar när någon går bort. Således är er framtidsfullmakt extremt viktigt om man vill säkerställa sina beslut i framtiden.

Varför är fullmakten viktig och vad täcker den?

Fullmakten innebär att fullmaktsinnehavaren kan ta beslut i olika personliga frågor åt en. Den kan nämligen skrivas på ett sätt att när om man går bort eller hamnar i koma så har fullmaktsinnehavaren rätt att ta beslut i ekonomiska och andra rättsliga ärenden. I praktiken så kan detta handla om att man behöver sälja av sitt hus eller sin bil för att kunna täcka sjukhuskostnader och liknande.

Vad en fullmakt täcker beror helt och hållet på vad man själv önskar. En del vill bara att fullmakten ska täcka beslut kring en viss fastighet. Medan andra vill att den ska täcka allt som har med ekonomi att göra. På så sätt kan man bestämma själv vad fullmaktsinnehavaren får besluta om. Det allra vanligaste är dock att man förlitar sig med alla sina beslut till en närstående, till exempelvis en bästa vän, partner eller barn. Men det går också att ge fullmakter till advokater, detta då dom har ett jobb att agera i människors intressen. På så sätt kan det också vara bra att ta in utomstående.