Posted on

Olika behörigheter för elektriker

För att arbeta som auktoriserad elektriker krävs olika behörigheter för olika typer av arbeten, och för att nå dessa behövs i regel ett par års erfarenhet inom yrket. För arbeten och installationer med låga spänningsnivåer behövs oftast ingen formell behörighet men för att utföra dessa på egen hand krävs att man är säker på sin sak.

Behörigheter inom el
Behörigheter för elektriker har funnits i Sverige ända sedan 1919, framför allt på grund av att man utsätts för farliga spänningar i arbetet. Har man inte rätt kunskaper att hantera dessa kan dom orsaka stora skador, och till och med vara direkt livsfarliga. Den som utbildat sig till elektriker ansöker om behörighet hos elsäkerhetsverket och gäller vid godkännande i 15 år. Vid förnyelse förlängs den med 10 år åt gången.

Dom olika behörigheterna för elarbeten som används i Sverige är:

ABL Allmän Behörighet Lågspänning – installatören och den elektriker som har arbetat under minst 4 år med lågspänning. Ska kunna uppvisa både praktiska och teoretiska kunskaper inom det aktuella området.

AB Allmän Behörighet – Installatören har arbetat under minst 4 år med både låg- och högspänning. Arbeten ska ha utförts inom industri, elproduktion eller eldistribution med spänningar högre än 1 kV, under minst ett år. Ska kunna visa praktiska och teoretiska kunskaper inom området.

BB1 Begränsad Behörighet inom lågspänning 1 – BB1 kan fås efter 2 års arbete med olika typer av elinstallationer som genomförts under övervakning av en redan behörig elektriker. Även här ska installatören kunna uppvisa både praktiska och teoretiska kunskaper.

BB1 gäller för uppsättning och förflyttning i befintliga ljusarmaturer, elkopplare och uttag med till hörande kablar. Även anslutning och bortkoppling av de kablar som tillhör dessa.

BB3 Begränsad Behörighet 3 – BB3 används för flera olika sorters begränsning av behörighet och prövas i varje enskilt fall. Exempel på BB3 är elkabelförläggning i mark.

Tidigare behörigheter
Tidigare fanns även behörigheten med namn ABH Allmän Behörighet Lågspänning, men denna har idag ersatts av AB Allmän Behörighet. Allmän Behörighet gäller alltså både låg och hög spänning.

Även BB2 Begränsad Behörighet inom lågspänning 2 har funnits tidigare men tagits bort på senare år, och beviljas inte längre.

För att kunna arbeta som elektriker hjälp i sundbyberg finns det många regler och lagar att förhålla sig till, främst av säkerhetsskäl. Dom olika behörigheterna som behövs beror till stor del på vilket område man är verksam inom, där höga spänningar kräver fler behörigheter än dom lägre. Grundutbildningen för den som vill jobba i branschen är dock densamma, och sedan kan man välja att vidareutbilda sig och inrikta sig på andra områden längre fram.