Posted on

Personlig tränare är ett yrke som blivit vanligt

Personlig tränare är ett yrke som blivit vanligt i takt med att gym blivit uppskattat av allt fler. Personlig tränare är en person som hjälper till med träningsupplägg och kost och är även närvarande vid träningspass för att säkerställa att övningarna utförs på rätt sätt.

Personlig träning är främst inriktad på styrketräning, och många som är nya inom styrketräning väljer att ta hjälp av just en personlig tränare för att lära sig hur man utför övningar på ett korrekt sätt. Att lära sig hur man utför övningar och grundläggande teknik vid styrkelyft som de gör på ptgöteborg.se är viktigt redan i ett tidigt skede vid påbörjandet av styrketräning för att inte felbelasta kroppen och skada sig i takt med att man börjar lyfta tyngre.

Vad det innebär att vara en PT

En personlig tränare är, som nämnt i tidigare stycke, en person som är närvarande vid träningspass och lägger upp ett schema för dagen men även på längre sikt, beroende på kundens önskemål. En PT hjälper oftast även kunden/ klienten med kosthållning och tips och råd kring hur denne bör äta för att få ut mest och bäst resultat av sin träning. Det absolut mest vanligt förekommande är att nya träningsentusiaster tar hjälp av en PT för att bli introducerad till styrketräning och allt som det innebär och hör till det i form av bland annat teknik, övningar och kost.

Utbildning

En PT-utbildning är en yrkesutbildning vilket innebär att vid avslutade studier erhålls studenten en yrkesexamen som PT. Det vanligaste är då att man väljer att börja arbeta på ett gym där personlig träning erbjuds och finns i utbudet. Själva utbildningen involverar olika moment och ämnesområden beroende på om man har valt en särskild inriktning inom utbildningen, eller en traditionell PT-utbildning. Längden på en traditionell PT-utbildning är varierande beroende på var man väljer att läsa. Vissa utbildningsinstitut ger sina elever möjligheten att plugga på distans, men även att själv välja studietakt.

Utbildningen är indelad i olika moduler som berör olika moment, och det vanligaste är att den första modulen berör människans anatomi och fysiologi. Antalet moduler varierar sedan beroende på om man valt en traditionell PT-utbildning eller en PT-utbildning med särskild inriktning.

Karriär

Många personer som är utbildade personliga tränare väljer att börja arbeta på ett gym och ta emot klienter genom gymmet, för att sedan utvecklas vidare och i vissa fall starta ett eget företag inom hälsa och fitness. Många väljer att utforma olika former av individuella träningsscheman via sina egna hemsidor för sina klienter och skapa en verksamhet som är digitalt baserad för att öka sitt kundsegment och nå en bredare målgrupp.