Posted on

Enkel onpage-sökmotoroptimering (SEO) som alla kan göra

Tycker du att offerten för SEO från din digitala marknadsföringsbyrå är för dyr? Börja själv med enkel optimering och se vad det ger. I vissa branscher går det att komma riktigt långt – i andra behövs hjälpen.

  1. Titel och Description

Det finns ett flertal gratis guider på nätet om att skriva ”en perfekt title och description”. Kortfattat så handlar det om att ha med sökordet samt skapa klickvänlig text som därmed drar till sig klick när det presenteras i Googles sökresultat. Svårt? Möjligtvis i början men bara genom att börja och se på konkurrenter brukar det bli lättare. I de flesta webbsidesystem är det mycket enkelt att ändra title och description. Eftersom dessa två punkter väger mycket tungt inom SEO kan det göra extremt stor skillnad.

  1. Text som fyller sin funktion

Google älskar text. Det är därmed extremt svårt att få en hög ranking utan att ha en tydlig genomtänkt text på sin webbplats. Att jobba med SEO och inte jobba med texterna är som att skriva en bok – utan text.

Grundtanken bör vara att varje text har en primär funktion och inte skapar intern konkurrens. Vilket är målet med texten utifrån ett rankingperspektiv och användarperspektiv? När en plan skapas för SEO är det viktigt att ha ett tydligt mål. Detta mål ska därmed även återspeglas i texten.

  1. Se över den röda tråden

Med den ”röda tråden” menas att sökord/sökfras finns att hitta över hela sidan. Det går som en röd tråd från url och title till rubrik, brödtext och bild. Det handlar inte om vara övertydlig mot Google – men att vara tydlig och strukturerad. Det kan låta självklart men det är otroligt vanligt att företag låter en sida ha flera syften – vilket skapar sämre SEO.

  1. Skriv text – eller köp in den

Brödtexten är den text som är löpande under rubriken. Det kan exempelvis vara en beskrivning av en produkt eller en guide kring vilken moped som bör köpas utifrån behov.

Första steget är att se till att det finns text. Många tjänsteföretag beskriver inte sina tjänster tillräckligt noga vilket gör det svårt för Google att tolka dessa sidor. Men det kan även minska konverteringen då besökarna känner sig osäker på vilken tjänst som de egentligen köper.

För E-handlarna är det vanligt att kategoritexter missas även om de är de sidor som (utifrån SEO) kan vara allra viktigast. Det är ju exempelvis fler som söker på ”handskar till barn” än ett specifikt produktnamn.

En väg framåt kan vara att köpa in texter från en skribent som är väl insatt i SEO som dem är på https://apexseo.se/. Börja med att köpa ett par texter och se vad detta ger. Det handlar om en investering på någon tusenlapp. I dessa fall går det även att se om texten skulle kunna produceras på egen hand eller om det är värt att köpa in mer. Företag som vill bygga sin SEO helt själv skriver även sina texter själv. Men att få inspiration från ett par produkttexter kan ge idéer om hur arbetet sedan ska gå vidare på egen hand.