Posted on

Renovera badrummet – Du och hantverkaren tillsammans?

Tycker du om att renovera kan du spara en hel del pengar på att ”hjälpa” hantverkarna när en badrumsrenovering är tänkt att genomföras. Men det krävs då en mycket tydlig dialog och tydliga gränsdragningar för vem som gör vad.

Det är mycket vanligt att man väljer totalentreprenad när en badrumsrenovering planeras. Därmed kommer ett enda företag ta hand om allt som har med renoveringen att göra. De köper in material och kontaktar andra hantverkare så att hela renoveringen kan ske helt korrekt. Som kund kan man åka bort några veckor och sedan komma hem till ett helt nytt badrum.

Samtidigt finns det en del personer som vill vara mer involverad i sin badrumsrenovering och välja inredning till badrummet. Det kan handla om att man göra vissa delar själv för att därmed spara lite pengar. Ska du vara en del av renoveringen krävs det att du kommunicerar detta med hantverkarna redan från början.

Vad förväntas du göra – inför offerten

Att ta in offerter från flera företag innebär att du blir erbjuden olika prisnivåer på din kommande badrumsrenovering stockholm. Men det innebär även olika praktiska lösningar. Det finns företag som enbart gör jobbet om de får ”göra allt”. Du som kund kan alltså inte pressa priset genom att riva och slänga ut gammalt material, sköta inköp osv.

Andra är mer flexibla och låter dig vara mer involverad. För att de ska kunna ge en tydlig offert är det därmed mycket viktigt att du punktar upp vilka moment inom din badrumsrenovering som du förväntas genomföra. Fråga gärna hantverkarna då de kan komma med förslag på jobb som du kan genomföra, som du kanske inte tänkt på.

Innan arbetet påbörjas är det därmed viktigt att ni skriver avtal där det framgår vem som är ansvarig för vad. Det blir tydligt och minimerar risken för att onödiga konflikter ska uppstå.

Vad kan du göra?

Även om du har kompetens att göra flera delar av kommande badrumsrenovering så är det inte säkert att du bör göra alla dessa moment. Ska hantverkarnas garanti gälla behöver de genomföra de mest grundläggande momenten och enbart låta dig göra jobb som inte kan påverka slutresultatet.

Ett exempel är att du kan ta bort tidigare fuktspärr, ta ut porslin och inredning. Du kan även köra löpande till återvinningsstationen för att slänga de sopor som uppstår.

Ett ytterligare exempel är att du kan vara inköpare. Se till att allt finns tillgängligt när hantverkarna kommer på morgonen. Beräknas det behövas en liter spackel så köp ändå två förpackningar på en liter var. Därmed är du säker på att hela tiden ha material hemma så att hantverkarna kan låta din badrumsrenovering löpa på så smidigt som möjligt.

Skulle du efteråt har kvar oöppnade förpackningar kan dessa mycket ofta lämnas tillbaka till byggvaruhuset (förutsatt att du har kvitto kvar).

Gällande inköp bör du även kommunicera dina planer till hantverkaren. Detta då vissa hantverkare enbart väljer att arbeta med produkter från vissa märken. Orsaken är helt enkelt att de litar på dessa märken och anser att kvalitén är tillräckligt hög. Detta är en förutsättning för att de sedan ska kunna ge garanti på utfört arbete.