Posted on

Bli rörmokare via gymnasieutbildningen

Vet du redan på högstadiet att det är römokare du vill bli ska du söka in till VVS- och fastighetsprogrammet. Rörmokare är nämligen enbart det vardagliga ord som används när man syftar på VVS-montör. Eftersom ”rörmokare” används så vardagligt är det detta begrepp som ändå kommer att användas i denna presentation.

Enligt Skolverket är utbildningen inriktad mot utbildning inom service och underhåll samt installation av olika anläggningar samt system. Fram till 2011 hette utbildningen energiprogrammet men sedan dess har både namn och innehåll ändrats.

Inriktning vid årskurs 2

Det första året är mer allmänt inriktat än de andra två åren. Det är en del basämnen så som svenska, matte och engelska men även riktade ämnen som krävs för att man ska bli rörmokare. Inför årskurs två sker sedan inriktningsval som innebär att man får välja vad man vill specialisera sin inriktning mot.

Det finns däremot vissa undantag från detta. Det går att läsa till rörmokare via lärlingsutbildningar. Detta innebär att all undervisning sker ute hos en rörmokare och upplägget skiljer sig därmed en hel del mot en klassisk gymnasieutbildning. Därmed sker inte heller samma inriktningsval som vid gymnasievalet.

Idag har man gjort så att oavsett val av inriktning så kan eleverna läsa vidare på högskola om så önskas. Tidigare hade många gymnasieinriktningar kursutbud som inte möjliggjorde vidareutbildning för bästa rörmokare göteborg. Detta medförde däremot att den som exempelvis utbildade sig rörmokare inte kunde ändra sitt val eller fördjupa sina studier. Nu har man däremot valt att utbildningen ger en grund som ger möjlighet att studera vidare på högskola.

De inriktningar som går att välja på är följande:

Fastighet – Här lär sig eleverna speciellt mycket om hur fastigheter är uppbyggda gällande dess energisystem och hur olika funktioner fungerar. Det är även ett stort fokus på dokumentation. Undervisningen ska även ge eleverna kunskaper inom service och underhåll av olika anläggningar. Efter att ha gått denna utbildning kan man exempelvis jobba som fastighetsskötare alternativt fastighetsvärd. Det är därmed en bred utbildning som inte enbart har fokus på de delar man generellt förknippar med rörmokare.

Kyl- och värmepumpstekniker – Här ges eleven utbildning i installation, reparation, drift och service och olika anläggningar med fokus på kyla och värme. Det kan exempelvis vara ishallar, frysdiskar och olika slags värmepumpar. Bland annat lär man sig om energioptimering samt hur systemen är uppbyggda. Utöver detta finns även stort fokus på miljö, säkerhet och hantering. Efter utbildning kan man få jobb som exempelvis kylmontör eller kyltekniker.

Ventilationsteknik – Här ges eleven utbildning kring mätning, installation, service och underhåll på ventilationsanläggningar. De lär sig om en rad olika ventilationssystem samt hur man kan arbeta för att enklast felsöka och åtgärda felen som man hittar.

VVS – De flesta tänker på en VVS-montör när man hör ordet rörmokare. Men det är alltså bara en inriktning av många som man kan välja på inom utbildningen. Här ligger fokus på värmesystem och sanitetssystem. Orsaken att de flesta privatpersoner förknippar yrket med just denna del är att det är dessa rörmokare som främst har kontakt med privatpersoner. De övriga jobbar främst mot företag.